Keystone logo

2 دانشنامه برنامه ها که در مهندسی خودرو که در کانادا 2023

بررسی اجمالی

در برنامه های تحصیلی مهندسی خودرو، دانشجویان می توانند خود را برای مجموعه ای از مشاغل مختلف در این حوزه مهیا سازند. بسیاری از دانش آموختگان این رشته، سمت های شغلی در سطوح مختلف تولید، پسا تولید، پردازش صنعتی، طراحی خودرو و پژوهش و طراحی می یابند.

کانادا یک کشور آمریکای شمالی متشکل از ده استان و سه منطقه است. واقع در بخش شمالی قاره، آن را از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام و شمال به اقیانوس منجمد شمالی گسترش می یابد.

دانشنامه مدرکی است که نشان می دهد دانشجو یک برنامه یادگیری در یک رشته خاص را به پایان رسانده است. دانشنامه ها برای اشتغال به یک حرفه مرتبط یا ادامه تحصیل در سطح بالاتر در ارتباط با همان موضوع به کار می آیند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

 • دانشنامه
 • کانادا
 • مطالعات مهندسی
 • مهندسی خودرو
رشته های تحصیلی
 • مطالعات مهندسی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه