توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانش آموزانی که در حال حاضر ثبت نام کرده اند باید حسابرسی درجه کار خود را برای اطلاعات مربوط به دوره و برنامه خاص بررسی کنند. دانش آموزان نیز باید با یک مشاور یا مشاور برای اطلاعات خاص برنامه مشورت کنند.

کلاس های مورد نیاز

 • ارتباط بین فردی
 • اقتصاد خرد
 • کالج نوشتن من
 • نوشتن کالج و پژوهش
 • جغرافیای فیزیکی
 • حسابداری کاربردی
 • آمار کسب و کار
 • احتمال و آمار
 • کالج فیزیک من
 • کالج فیزیک II
 • دولت آمریکا
 • روانشناسی مقدماتی
 • هنرهای زیبا
 • علوم انسانی
 • فرهنگ های دیگر
 • سلامت / تربیت بدنی
 • دروس اختیاری
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 17 برنامه دیگر ارائه شده توسط Kalamazoo Valley Community College »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
می 2019
سپتامبر 2019
ژانویه 2020
Duration
تمام وقت
Price
6,576 USD
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
می 2019, سپتامبر 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا

می 2019, سپتامبر 2019, ژانویه 2020