Australian College of Applied Education

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

از کالج استرالیایی آموزش و پرورش کاربردی (ACAE) قبلا مدرسه استرالیا گردشگری و هتل مدیریت (ASTHM)، اولین مدرسه خصوصی هتل استرالیا، یک سازمان آموزش ثبت نام بسیار مورد احترام (RTO) تاسیس و از سال 1989 صاحب در پرت WA اداره می شود. امروز ACAE مفتخر است به ارائه یک انتخاب جامع از دوره های معتبر به دانش آموزان اعم از؛ مهمان نوازی، پخت، کسب و کار، مدیریت و حسابداری. ACAE ارائه دهنده آموزش های بین المللی از سال 2012 اهدا شد در آموزش جوایز WA و همچنین فینالیست برای ارائه WA آموزش کوچک از سال 2012 علاوه بر اینکه یکی از فینالیست های استرالیا ارائه دهنده آموزش های بین المللی جایزه سال در ملبورن بود.

محل در قلب CBD پرت

مکان ها

پرت

Address
641 Wellington Street
Perth 6000
Western Australia

6000 پرت, استرالیای غربی, استرالیا