Open Colleges School of Health

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشکده بهداشت Open Colleges نام تجاری تجارت YourLife Health است

Open Colleges دانشکده بهداشت یک کالج خواهر به است Open Colleges و یک عضو از Open Colleges گروه.

حرفه ای رویایی خود را در استرالیا بسازید
دانشکده بهداشت Open Colleges های آزاد برخی از بهترین پرستاران استرالیا را تولید می کند. ضمن اینکه حرفه خود را ارتقا می دهید ، از زیبایی های طبیعی و زندگی آرام در استرالیا لذت ببرید.


مکان ها

Keswick

Address
Level 4, 1 Richmond Road,
5035 Keswick, استرالیای جنوبی, استرالیا

پرت

Address
Level 6, 202 Pier Street
6000 پرت, استرالیای غربی, استرالیا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: