توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشکده بهداشت Open Colleges نام تجاری تجارت YourLife Health است

Open Colleges دانشکده بهداشت یک کالج خواهر به است Open Colleges و یک عضو از Open Colleges گروه.

حرفه ای رویایی خود را در استرالیا بسازید
دانشکده بهداشت Open Colleges های آزاد برخی از بهترین پرستاران استرالیا را تولید می کند. ضمن اینکه حرفه خود را ارتقا می دهید ، از زیبایی های طبیعی و زندگی آرام در استرالیا لذت ببرید.


برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

Location address
12/300 Elizabeth St,
Sydney

Australia Online, NSW 2000 AU