توضیحات رسمی را مطالعه کنید

بازسازی دانشگاه

ما باور داریم که آموزش عالی نمی تواند به سادگی یک فرایند است که با یک مدرک رسمی پایان می رسد باشد. آموزش عالی باید کمک به توسعه افراد، شرکت ها، موسسات و جامعه به طور کلی است. آموزش و پرورش باید در مهارت ها و دانش که ارزش را قادر به به جامعه کمک شود، ارائه شود. ما دوباره کاری شده دانشگاه از سال 1995، زمانی که UOC عنوان اولین دانشگاه آنلاین در جهان ساخته شده است.

ماموریت

از UOC است دانشگاه های نوآورانه است که در کاتالونیا ریشه دارد و به جهان باز است. این ارائه می دهد مردم یادگیری مادام العمر برای کمک به آنها و پیشبرد جامعه، در حالی که انجام تحقیق در جامعه دانش. مدل آموزشی آن بر اساس شخصی و همراه دانش آموزان با استفاده آموزش الکترونیکی.

چشم انداز

از UOC می خواهد به یک دانشگاه که با بودن متصل به شبکه از دانشگاه های جهان، درایوهای ایجاد یک فضای دانش جهانی و پژوهش لبه برش در جامعه دانش. از UOC است نوآورانه مدل آموزشی که در دانش آموز متمرکز است. دانشگاه آنها را ارائه می دهد کیفیت بالا و آموزش و پرورش شخصی است که کمک می کند تا آنها را به رقابت بیشتر و کمک به پیشرفت جامعه.

ارزش

پنج ارزش هایی که هدایت فعالیت های UOC عبارتند از:

تعهد به دانشجویان، فارغ التحصیلان و جامعه؛ به کیفیت خدمات، و به نوآوری مداوم در سازمان دارند.
احترام به افراد، ایده ها، فرهنگ ها و جهان است.
شفافیت در اطلاعات، داده ها و فرآیندهای.
حرفه ای، برای توانمند سازی مردم که بخشی از سازمان، به رسمیت شناختن موفقیت های ما و از اشتباهات خود یاد بگیرند تشکیل می دهد.
توسعه پایدار، اعم از اقتصادی، اجتماعی و یا محیط زیست، از فعالیت های انجام شده توسط این سازمان است.
برنامه‌های آموزش داده شده در:
انگلیسی
اسپانیایی