COQUIS

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

COQUIS آشپزی ایتالیایی است که برای آموزش بهترین متخصصان در بخش ، پخت و پز حرفه ای ، قنادی، پیتزا، سالن و دوره های مدیریت را ارائه می دهد . یک مسیر کیفیتی که دسترسی به دنیای کار را تضمین می کند.

COQUIS بالاترین بیان در آموزش حرفه ای غذا و شراب است که توسط شرکت های بزرگ در بخش شناخته شده است و بیشترین درصد دانشجویان در بهترین رستوران ها قرار دارند.

از ابتکار برادران تروانیایی متولد شده است، این دانشگاه با توجه به تجربه و شور و شوق بنیانگذاران و کارکنان آموزش عالی با افتخار بزرگ بین المللی به دست آورد.

مواد غذایی دوم

COQUIS ، پخت و پز ایتالیایی ایتالیایی، همکاری با دانشگاه رم Tor Vergata، و جایی برای یادگیری هنر غذا و شراب است.

مکان ها

رم

Address
Via Flaminia, 575
00191 رم, لاتزیو, ایتالیا