Curatorial School Venice

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشکده مطالعات موزه ونیز یک پروژه بلند پروازانه و به چالش کشیدن ترویج از سال 2004 و به درک به عنوان یک مدرسه متعهد به تجربه و تفکر میان رشته ای است. اهداف اصلی به گسترش دانش در زمینه هنرهای تجسمی و به معرفی دانش آموزان به رشته های حرفه ای مربوط به جهان هنر، با تمرکز بر تئوری نگهداری معاصر و عمل و موزه معاصر است. فعالیت های مدرسه برای همه کسانی که علاقه مند و پرشور از هنر، دانش آموزان فارغ التحصیل و یا حرفه ای که می خواهند به تعمیق دانش خود و بهبود مهارت های عملی خود به معنای. کارکنان است ایتالیایی و بین المللی حرفه ای، محققان، مورخان و منتقدان هنر از تجربه به رسمیت شناخته شده تشکیل شده است.

مکان ها

ونیز

Address
Curatorial School Venice
Cannaregio 2346, Venezia

30121 ونیز, ونتو, ایتالیا