توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشکده مطالعات موزه ونیز یک پروژه بلند پروازانه و به چالش کشیدن ترویج از سال 2004 و به درک به عنوان یک مدرسه متعهد به تجربه و تفکر میان رشته ای است. اهداف اصلی به گسترش دانش در زمینه هنرهای تجسمی و به معرفی دانش آموزان به رشته های حرفه ای مربوط به جهان هنر، با تمرکز بر تئوری نگهداری معاصر و عمل و موزه معاصر است. فعالیت های مدرسه برای همه کسانی که علاقه مند و پرشور از هنر، دانش آموزان فارغ التحصیل و یا حرفه ای که می خواهند به تعمیق دانش خود و بهبود مهارت های عملی خود به معنای. کارکنان است ایتالیایی و بین المللی حرفه ای، محققان، مورخان و منتقدان هنر از تجربه به رسمیت شناخته شده تشکیل شده است.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

دوره های آموزشی

Curatorial School Venice

مدرسه مطالعات نگهداری ونیز یک پروژه بلند پروازانه و به چالش کشیدن ترویج از سال 2004 و تصور به عنوان یک مدرسه متعهد به تجربه و تفکر میان رشته ای است.اهداف اصلی می باشد ... [+]

مدرسه مطالعات نگهداری ونیز یک پروژه بلند پروازانه و به چالش کشیدن ترویج از سال 2004 و تصور به عنوان یک مدرسه متعهد به تجربه و تفکر میان رشته ای است. اهداف اصلی به گسترش دانش در زمینه هنرهای تجسمی و به معرفی دانش آموزان به رشته های حرفه ای مربوط به جهان هنر، با تمرکز بر تئوری نگهداری معاصر و تمرین و علوم موزه معاصر است. فعالیت های مدرسه برای تمام کسانی که علاقه مند و پرشور از هنر، دانش آموزان فارغ التحصیل و یا حرفه ای که می خواهند به تعمیق دانش خود و بهبود مهارت های عملی خود را به معنای. کارکنان توسط ایتالیایی و بین المللی حرفه ای، دانشمندان، مورخان و منتقدان هنر تجربه به رسمیت شناخته شده تشکیل شده است. این دوره تابستان در تمرین نگهداری انگلیسی-تدریس، برنامه فشرده در تاریخ هنرهای تجسمی معاصر و شیوه های نمایشگاه گیری، مصرف در طول 56 هنر دوسالانه بین المللی ونیز سرپرستی Okwui Enwezor است.از طریق سخنرانی های میان رشته ای، دوره آموزش عملی و تجربه در موزه ها و تنظیمات نمایشگاه فراهم می کند. دانشکده بین المللی خود شامل موزه داران و متخصصان موزه، هنرمندان و منتقدان. البته طراحی شده است برای افزایش دانش آموزان درک از وظایف فکری و فنی شکل متصدی مربوط به مجموعه ای از نمایشگاه ها و پروژه ها. سخنرانی پوشش هر دو مبحث نظری و عملی است که از تاریخ به مدیریت نمایشگاه بروید از نمایشگاه. دانش آموزان در فعالیت های هفته مانند بازدیدکننده داشته است استودیو هنرمند، تور فضاهای نمایشگاه، رویدادهای... [-]

ایتالیا ونیز
درخواست اطلاعات
تمام وقت
پردیس دانشگاهی
اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی