DIEFFE Job's Academy

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ACADEMY DIEFFE : 30 سال تجربه در کنار شما

برای بیش از 30 سال، آکادمی DIEFFE موفق به ارائه برنامه های آموزشی به شرکت ها و بزرگسالان جوان که به دنبال استخدام و یا کسانی که در حال حاضر مشغول به کار هستند، اما مایل به دنبال فرصت های حرفه ای جدید. ما یک موسسه آموزش عالی گواهینامه ایزو 9001 توسط منطقه ونوتو و وزارت کار و آموزش ایتالیا است. گواهینامه DIEFFE در سراسر اروپا معتبر است و با توجه به EQF: چارچوب صلاحیت اروپا شناخته شده است.

تعداد ما چیزی است که ما را در میان مدارس اروپایی قرار داده است: بیش از 2600 دانش آموز، 60،000 ساعت آموزش، 2 میلیون ساعت آموزش در هر دانش آموز و 4500 شرکت شریک.

هدف اصلی آکادمی DIEFFE این است که برای آموزش دانش آموزان خارجی به هنر آشپزی و ارائه دانش آنها از "راه ایتالیایی" معتبر. ما بر این باوریم که بهترین راه یادگیری هنر آشپزی این است که در یک محیط حرفه ای تحصیل کنید که در آن با برخی از بهترین آشپزان در کسب و کار تمرین کنید. برای ما، راهی بهتر از عملی نیست.

مکان ها

پادوا

DIEFFE Accademia delle Professioni - Job's Academy

Address
Cooperativa Sociale DIEFFE
Via Risorgimento, 29 - 35027 Noventa Padovana (PD)

35027 پادوا, ونتو, ایتالیا
تلفن
+39 049 986 5000

ورونا

Address
ورونا, ونتو, ایتالیا