توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ضربه کالج لندن شمالی جهانی ارائه به خوبی تثبیت شده است، ما در آموزش شرکت ها، دوره های کارآموزی، دوره های فنی و حرفه ای و صلاحیت کارشناسی ارشد تخصص.

این شرکت دارای دفاتر در انگلستان؛ با همکاران تجاری در غرب آفریقا و بریتانیا است.

این شرکت بصورتی پایدار و محکم به عنوان ارائه دهنده دوره های شناخته شده بین المللی است. مشتریان ما عبارتند از افرادی که به دنبال به روز رسانی مدارک حرفه ای خود، شرکت های خصوصی، و چند اتباع ارائه آموزش و مدارک به کارکنان به تعهدات قانونی خود.

مربیان متخصص می تواند با شما در دفاتر خود را و یا در یک مکان نامزد کار. همه دوره های آموزشی ما ارائه مدارک شناخته شده ملی، و آنها را تاثیر مثبت به کسب و کار خود را.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

Your Success Is Our Success

Global Impact

Study Online