University of Northampton International College

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

  1. موقعیت مکانی - ساعت از مرکز لندن تنها با یک قطار و نزدیک به شهرهای آکسفورد ، کمبریج و بیرمنگام ، Northampton مکان مناسبی برای زندگی ، مطالعه و کاوش است.

مکان ها

نورثمپتون

Address
Saint Georges Avenue
NN2 6JD نورثمپتون, انگلستان, بریتانیا

برنامه ها

Graduate Pathway
Undergraduate Pathway
سال آماده سازی