توضیحات رسمی را مطالعه کنید

داستان آکادمی

داستان ارائه شده آموزش هایی برای کسانی است که خواهان کار حرفه ای به عنوان فیلمنامه نویس در صنعت فیلم های بین المللی هستند. ما جاه طلبی برای تحصیل در رشته ی فیلمنامه در اروپا هستیم. داستان شبکه ای از فیلمنامه نویس های حرفه ای، مدیران، شرکت های تولیدی و سازمان هایی است که در سطح ملی و بین المللی فعالیت می کنند. شرکت کنندگان در داستان توسط برخی از معروف ترین تحلیلگران داستان در جهان سخنرانی می کنند، داستان بر پایه جزیره کوچک سوئدی Gotland، واقع در وسط دریای بالتیک است.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: