Ecole Ducasse - Paris Campus

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

پردیس پرچمدار جدید اکل دواس ، فضایی با هدف ساخت 5000 متر مربع در میدون را اشغال می کند - یک حومه شهر مرفه پاریس که فقط 10 کیلومتر از قلب پایتخت فرانسه فاصله دارد. میدون در سواحل رودخانه ساین واقع شده است و تعدادی از هنرمندان مشهور از جمله آگوست رودین مجسمه ساز را در خود جای داده است.

برنامه های کارشناسی:

مکان ها

پاریس

Address
Centre de Formation Alain Ducasse,
41 rue de l'Abbé Ruellan


95100 پاریس, ایل دو فرانسه, فرانسه

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید