Studio Berçot

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

Studio Berçot یک شرکت خصوصی آموزشی است که در سال 1954 در پاریس مستقر است و در مدارس مدرسه فرانسه فعالیت دارد.

تاریخی

Studio Berçot توسط خانم سوزان برتو در سال 1955 تاسیس شد.

او به طور عمده طراحان مدرسه را آموزش می دهد.

ماری روکی، دانش آموز سابق او و سپس دستیار، آن را در سال 1971 به دست آورد.

در حالی که حفظ اصلی شخصیت اصلی آن، ایجاد و یک ظاهر طراحی شده را توسعه می دهد. از آن به بعد، بسیاری از متخصصان مد، در پایان Studio Berçot ، مهم و مهم بوده اند.

برنامه تحصیلی

این دوره به مدت سه سال گسترش یافته است: دو سال دوره های عملی و نظری، سومین سال ادغام حرفه ای.

همه دوره ها متصل شده و در نظر گرفته شده برای همگام شدن به یک فکر مد نزدیک به واقعیت است.

در یک سطح عملی، این مسئله تعریف صلاحیت هر یک برای تصور و انتشار دیدگاه شخصی محیطی است که برای زیبایی شناسی مد صورت می گیرد.

106258_Immagine.jpg

مکان ها

پاریس

Address
Rue des Petites Écuries,29
75010 پاریس, ایل دو فرانسه, فرانسه

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: