English Language Lab

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

همه معلمان ما مجرب و دارای مدارک در آموزش و پرورش یا زبانشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه های سراسر جهان است. معلمان به طور مداوم در آموزش، زبان و یا کسب و کار کنفرانس های مختلف به بهبود است. هدف ما در روش های موثر ترین و مدرن آموزش برای رسیدن به بهترین نتایج. علاوه بر مدارک معلمان، آنها شخصیت پر جنب و جوش را به همه درس ها هم حرفه ای و جالب است. ما در آموزش تعاملی تمرکز و تمرکز بر ارتباطات زیادی، بنابراین تمام درس نزدیک به شرایط واقعی زندگی مربوط به آماده سازی دانش آموزان برای برقراری ارتباط واقعی در هنگام کار و یا سفر.

مکان ها

ویلنیوس

Address
Žalgirio g. 88a
ویلنیوس, شهرستان ویلنیوس, لیتوانی

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: