Capstone College

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برای بیش از 23 سال، کپ استون دانشگاه، که قبلا موسسه حرفه Adelante را، ارائه شده است کار برنامه های آموزشی در صنایع در حال رشد سریع از جمله بهداشت و درمان، کسب و کار و پوشاک معاملات / تهویه مطبوع متمرکز شده است. ما اختصاص داده شده و متعهد به کمک به دانش آموزان ما رویاهای حرفه ای خود را متوجه و گرفتن آنها کار آماده و به نیروی کار به عنوان سریع که ممکن است. یکی از علائم تجاری از کالج کاپستون تاریخ ما از توجه شخصی و یک محیط طبع به شدت حمایت است. ما غرور خودمان را در ارائه بالاترین استاندارد آموزش و پرورش و توانمند سازی دانش آموزان ما با دانش، مهارت کار خاص و رفتارهای کار انتظار می رود توسط کارفرمایان در جهت آنها را به سرعت و با موفقیت به کار در حرفه خود را انتخاب شوند.

ماموریت کالج کپ استون است که به ارائه آموزش حرفه متمرکز و آموزش مهارت های فنی، خدمات حمایتی و آموزش دراز مدت لازم برای دانش آموزان ما قادر به تبدیل شدن موفقیت در رشته انتخابی خود به کار و دستیابی به بالاترین پتانسیل خود. با آموزش دانش آموزان مهارت ها و دانش مورد نیاز صنعت و رفتارهای کار انتظار می رود توسط کارفرمایان، قدرت دادن به دانش آموزان به موفقیت دنبال اهداف شغلی فردی خود را. این آنها را قادر خواهد برای تبدیل شدن به بخشی جدایی ناپذیر از جامعه خود و همکاران مثبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنند.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید Certificates » بازدید کنید Health Diplomas »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

گواهی

تکنسین های تهویه مطبوع

Campus تمام وقت 36  September 2019 آمریکا Pasadena

برنامه تکنسین های تهویه مطبوع طراحی شده است به دانش آموزان با دانش پایه، مهارت ها، عادات کاری، و برنامه های عملی سیستم های HVAC / R مورد نیاز برای اشتغال ورود به سطح در تهویه مطبوع صنعت / R امروز است. [+]

شرح برنامه

برنامه تکنسین های تهویه مطبوع طراحی شده است به دانش آموزان با دانش پایه، مهارت ها، عادات کاری، و برنامه های عملی سیستم های HVAC / R مورد نیاز برای اشتغال ورود به سطح در تهویه مطبوع صنعت / R امروز است. این برنامه HVAC تکنسین دانش آموزان آماده به نحو احسن انجام و تخصص در نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و تعمیر و نگهداری سیستم های تهویه مطبوع / R در بالا تقاضا صنعت HVAC / R.

ماموریت و اهداف برنامه ... [-]

ویدئو ها

HVAC Technician - HVAC School