Example University

Example Department

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آمار و اطلاعات مربوط به BI Demo مدرسه مدیریت BI سومین موسسه آموزشی نروژ و یکی از بزرگترین ارائه دهندگان آموزش در اقتصاد، اداره و مدیریت کسب و کار در اروپا است. این دانشکده در مجموع 18،449،000 دسی دانش آموزان، 9،000،000،000 از آنها که نیمه وقت مطالعه می کنند. زیر خط دار Ihr Browser unterstützt iframe leider nicht. دانشکده مديريت BI Norwegian safasfssss يک بنیاد خصوصی و غيرمستقيم تجاری است که در سال 1943 تأسيس شده است و دانش و مهارت آن را به دو بخش خصوصی و دولتی ارائه می دهد. هدف این مدرسه، کمک به ایجاد ارزش و رشد کارآفرینی با انجام تحقیقات با کیفیت بالا و ارائه برنامه های آموزشی با کیفیت بالا و ارتباط است. تحقیق انجام شده توسط دانشکده دانشکده دارای یک استاندارد بسیار بالایی است و در میان دیگر موارد، Financial Times و Long Range Planning رتبه بندی دانشکده مدیریت مدیریت نروژی را در میان مدارس کسب و کار برتر اروپا کسب کرده است.

آمار و اطلاعات مربوط به BI Demo مدرسه مدیریت BI سومین موسسه آموزشی نروژ و یکی از بزرگترین ارائه دهندگان آموزش در اقتصاد، اداره و مدیریت کسب و کار در اروپا است. این دانشکده در مجموع دارای 18 447 دانش آموز است که 9 597 نفر آن را نیمه وقت مطالعه می کنند. زیر خط دار Ihr Browser unterstützt iframe leider nicht. دانشکده مدیریت نرمافزار نروژی یک نهاد خصوصی و غیر تجاری است (تاسیس در سال 1943) و دانش و صلاحیت آن را به دو بخش خصوصی و عمومی ارائه می دهد. هدف این مدرسه، کمک به ایجاد ارزش و رشد کارآفرینی با انجام تحقیقات با کیفیت بالا و ارائه برنامه های آموزشی با کیفیت بالا و ارتباط است. تحقیق انجام شده توسط دانشکده دانشکده دارای یک استاندارد بسیار بالایی است و در میان دیگر موارد، Financial Times و Long Range Planning رتبه بندی دانشکده مدیریت مدیریت نروژی را در میان مدارس کسب و کار برتر اروپا کسب کرده است.

آمار و اطلاعات مربوط به BI Demo مدرسه مدیریت BI سومین موسسه آموزشی نروژ و یکی از بزرگترین ارائه دهندگان آموزش در اقتصاد، اداره و مدیریت کسب و کار در اروپا است. این دانشکده در مجموع 108 447 دانش آموز دارد که 59 59 نفر آنها را نیمه وقت مطالعه می کنند. زیر خط دار Ihr Browser unterstützt iframe leider nicht. دانشکده مدیریت نرمافزار نروژی یک نهاد خصوصی و غیر تجاری است (تاسیس در سال 1943) و دانش و صلاحیت آن را به دو بخش خصوصی و عمومی ارائه می دهد. هدف این مدرسه، کمک به ایجاد ارزش و رشد کارآفرینی با انجام تحقیقات با کیفیت بالا و ارائه برنامه های آموزشی با کیفیت بالا و ارتباط است. تحقیق انجام شده توسط دانشکده دانشکده دارای یک استاندارد بسیار بالایی است و در میان دیگر موارد، Financial Times و Long Range Planning رتبه بندی دانشکده مدیریت مدیریت نروژی را در میان مدارس کسب و کار برتر اروپا کسب کرده است.

آمار و اطلاعات مربوط به BI Demo مدرسه مدیریت BI سومین موسسه آموزشی نروژ و یکی از بزرگترین ارائه دهندگان آموزش در اقتصاد، اداره و مدیریت کسب و کار در اروپا است. این دانشکده در مجموع دارای 18 447 دانش آموز است که 9 597 نفر آن را نیمه وقت مطالعه می کنند. زیر خط دار Ihr Browser unterstützt iframe leider nicht. دانشکده مدیریت نرمافزار نروژی یک نهاد خصوصی و غیر تجاری است (تاسیس در سال 1943) و دانش و صلاحیت آن را به دو بخش خصوصی و عمومی ارائه می دهد. هدف این مدرسه، کمک به ایجاد ارزش و رشد کارآفرینی با انجام تحقیقات با کیفیت بالا و ارائه برنامه های آموزشی با کیفیت بالا و ارتباط است. تحقیق انجام شده توسط دانشکده دانشکده دارای یک استاندارد بسیار بالایی است و در میان دیگر موارد، Financial Times و Long Range Planning رتبه بندی دانشکده مدیریت مدیریت نروژی را در میان مدارس کسب و کار برتر اروپا کسب کرده است.

.

آمار و اطلاعات مربوط به BI Demo مدرسه مدیریت BI سومین موسسه آموزشی نروژ و یکی از بزرگترین ارائه دهندگان آموزش در اقتصاد، اداره و مدیریت کسب و کار در اروپا است. این دانشکده در مجموع دارای 18 447 دانش آموز است که 9 597 نفر آن را نیمه وقت مطالعه می کنند. زیر خط دار Ihr Browser unterstützt iframe leider nicht. Norwenglish School of Management BI یک نهاد خصوصی و غیر تجاری است (تاسیس در سال 1943) و دانش و صلاحیت هر دو را به بخش خصوصی و عمومی ارائه می دهد. هدف این مدرسه، کمک به ایجاد ارزش و رشد کارآفرینی با انجام تحقیقات با کیفیت بالا و ارائه برنامه های آموزشی با کیفیت بالا و ارتباط است. تحقیق انجام شده توسط دانشکده دانشکده دارای یک استاندارد بسیار بالایی است و در میان دیگر موارد، Financial Times و Long Range Planning رتبه بندی دانشکده مدیریت مدیریت نروژی را در میان مدارس کسب و کار برتر اروپا کسب کرده است.

آمار و اطلاعات مربوط به BI Demo مدرسه مدیریت BI سومین موسسه آموزشی نروژ و یکی از بزرگترین ارائه دهندگان آموزش در اقتصاد، اداره و مدیریت کسب و کار در اروپا است. این دانشکده در مجموع دارای 18 447 دانش آموز است که 9 597 نفر آن را نیمه وقت مطالعه می کنند. زیر خط دار Ihr Browser unterstützt iframe leider nicht. دانشکده مدیریت نرمافزار نروژی یک نهاد خصوصی و غیر تجاری است (تاسیس در سال 1943) و دانش و صلاحیت آن را به دو بخش خصوصی و عمومی ارائه می دهد. هدف این مدرسه، کمک به ایجاد ارزش و رشد کارآفرینی با انجام تحقیقات با کیفیت بالا و ارائه برنامه های آموزشی با کیفیت بالا و ارتباط است. تحقیق انجام شده توسط دانشکده دانشکده دارای یک استاندارد بسیار بالا است و در میان دیگر موارد، هم در Financial Times و هم در برنامه ریزی طولانی مدت مدرسه نروژی Wee Management BI را در میان مدارس تجاری اروپایی رتبه بندی کرده است.

SRM

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • فرانسوی
  • اندونزی
  • روسی
  • پرتغالی

بازدید کنید دانشنامه های فارغ التحصیلی » بازدید کنید Online کارشناسی ارشد(MSc) » بازدید کنید دوره های کارشناسی(BAs) » بازدید کنید KarshenasiTahsilat » بازدید کنید MBAtahsilat » بازدید کنید Tahsilatearshad » بازدید کنید MScs » بازدید کنید کارشناسی » بازدید کنید MBAs »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:


برنامه نمونه QA

Online Campus تمام وقت 4 - 5  آمریکا Harrison Panama City نروژ Hammerfest + {تعداد} بیشتر

برنامه نمونه QA [+]

برنامه نمونه QA

[-]

تماس

test

آدرس Harrison, New York, آمریکا

آدرس Plaza de la Puerta del Sol, s/n
28013 Madrid, Community of Madrid, اسپانیا
تلفن false

آدرس Gjirokaster, Gjirokastër County, آلبانی
تلفن false

آدرس 1920 17th St
80202 Denver, Colorado, آمریکا
وب سایت www.masterstudies.com
تلفن false

آدرس Porto, Porto District, پرتغال

آدرس Augusta Street,7400
60305 River Forest, Illinois, آمریکا

آدرس Athens, Central Athens, یونان

آدرس Panama City, Florida, آمریکا

آدرس Panama City, Florida, آمریکا

آدرس test
test Hammerfest, Finnmark, نروژ