توضیحات رسمی را مطالعه کنید

چگونه رفتن به صفحه: آثار

رسیدن به رویاهای خود و جهان را تغییر

بدانید

یادگیری از بیش از 1000 فیلم ایجاد شده توسط معلمان متخصص در طراحی وب، برنامه نویسی، کسب و کار، و خیلی بیشتر. کتابخانه ما این است که به طور مستمر با آخرین تکنولوژی وب تجدید بنابراین شما هرگز پشت قرار می گیرند.

عمل

تمرین آنچه که شما از طریق آزمونها و چالش کد تعاملی به دست آوردید. این سبک از تمرین به شما اجازه حفظ اطلاعات شما به دست آوردید، بنابراین شما می توانید آن را به پروژه های آینده خود را اعمال می شود.

بدست آوردن

شما مدالها به عنوان سفر شما را از طریق کتابخانه گسترده ای از دوره های کسب درآمد. این مدالها، یک شاخص از چه مهارت شما در حال حاضر دارای و قابل مشاهده توسط هر کسی (حتی استخدام از شرکت های بزرگ!).

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

Anybody Can Code (Full Length Success Story Video)

Expanding Opportunities