ACADEMICCOURSES

‏ تحصیلات دوره ای برتر سیدنی بریتانیا 2021‏

صدها نفر از مدارک حرفه ای شناخته شده ملی و دوره های آموزشی از جهان ارائه دهندگان آموزش منجر وجود دارد. اهداف درس باید به روش های تدریس و علاقه دانش آموز منجر شود.

آموزش و پرورش در انگلستان یک ماده محول با هر یک از کشورهای انگلستان داشتن سیستم های جداگانه تحت دولت متفاوت است: دولت بریتانیا مسئول انگلستان است، و دولت اسکاتلند، دولت ویلز و ایرلند شمالی اجرایی مسئول اسکاتلند ، ولز و ایرلند شمالی بود.

‏ دوره های تحصیلی سیدنی بریتانیا را ببینید 2021‏

نتایج Filter

استعدادیابی در قصابی

Bishop Burton College
دوره های آموزشی
اوت 2021
انگلیسی
پردیس دانشگاهی

به عنوان یک کارآموز ، ضمن ایجاد دانش و مهارت در صنعت گوشت و مرغ ، شغل و مزدی خواهید داشت.

اطلاعات بیشتر