ACADEMICDOREH.COM

‏ مقایسه کنید دوره های تحصیلی را پایداری 2019/2020‏ سیدنی از دانمارک

دوره های آموزشی کلاس های آکادمیک هستند که توسط مدرسین متبحری تدریس می شود که هدف آنها ارتقای دانش شرکت کنندگانrsqo;s& در یک حوزه معین یا آموزش آنها د یک رشته خاص است. این دوره های آموزشی از لحاظ طول، اندازه، محتوا و مدت زمان با یکدیگر تفاوت بسیار دارند.

دانمارک، رسما پادشاهی دانمارک، یک کشور مستقل در شمال اروپا، واقع در جنوب غربی سوئد، جنوب نروژ، و مرز در جنوب آلمان است.

واقع در سواحل شرق از نیوزیلند، کشش در سراسر بخشی از Amager شهرستان کپنهاگ است. این شهرستان پایتخت دانمارک با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر جمعیت است. این دانشگاه های خصوصی و عمومی متعدد است.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید - دوره های تحصیلی را پایداری سیدنی - دانمارک 2019/2020‏

1نتایج درپایداری, Copenhagen Filter

لاغر و البته محیط کار

NIVA Education
پردیس دانشگاهی تمام وقت 4 روز دانمارک Copenhagen

این دوره از ترکیبی از سخنرانی و بحث در نقش چربی، محیط کار و فرآیندهای تولید پایدار در اجرای ناب عملی یا پروژه های تحقیقاتی شرکت کنندگان تشکیل شده است. ادبیات ناب عمومی خواهد شد به شرکت کنندگان قبل از دوره توزیع شده است.