ACADEMICCOURSES

‏ تحصیلات دوره ای برتر سیدنی Guernsey 2021‏

دوره های آموزشی کلاس های آکادمیک هستند که توسط مدرسین متبحری تدریس می شود که هدف آنها ارتقای دانش شرکت کنندگانrsqo;s& در یک حوزه معین یا آموزش آنها د یک رشته خاص است. این دوره های آموزشی از لحاظ طول، اندازه، محتوا و مدت زمان با یکدیگر تفاوت بسیار دارند.

‏ دوره های تحصیلی سیدنی Guernsey را مرور کنید 2021‏

نتایج Filter

مالیات پیشرفته

GTA University Centre
دوره های آموزشی
انگلیسی
پردیس دانشگاهی

این دوره مالیاتی پیشرفته برای ارتقا knowledge دانش شما در زمینه مالیات و ارائه تفسیرها و تمرینات عملی برای کمک به رسیدگی به مسائل پیچیده مالیاتی در نقش روزمره شما طراحی شده اس ...

اطلاعات بیشتر