دوره آموزشی dispatcher flight

Mideast Aviation Academy

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دوره آموزشی dispatcher flight

Mideast Aviation Academy

MAA نه تنها از کسانی که می توانند ما را به آسمان هدایت کنند، بلکه برای کسانی که از خلبانان زمین هدایت می کنند آموزش می دهد. اگر دوست دارید مرتب سازی بر اساس شرایط فنی هواپیما و هواپیما، تهیه برنامه های پرواز، نظارت بر اطلاعات مربوط به سوخت و همچنین کارکنان و ارائه خلبانان با اطلاعات دقیق و قابل اطمینان لازم برای انجام برخاستن و فرود، این آموزش برای شما مناسب است!

ناو هواپیمابر یک فرد بسیار مسئول است که با خلبانان زیادی همکاری می کند تا سفر هوایی را به همان اندازه که ممکن است صاف باشد.

تدریس تطبیق FLGIHT

دوره آموزشی ابتدایی

 • پیش نیازهای ورود
  • باید حداقل 21 سال سن داشته باشد
  • گواهی تایوانی یا گواهینامه معادل آن را تایید شده توسط وزارت آموزش و پرورش کشور صادر کننده.
  • باید کالس معتبر 3 پزشکی داشته باشد.
 • مدت زمان: 4 ماه.
 • ساعت نظری: 285 ساعت.

دوره آموزش پل

 • پیش نیازهای ورود
  • باید حداقل 21 سال سن داشته باشد
  • گواهی تایوانی یا گواهینامه معادل آن را تایید شده توسط وزارت آموزش و پرورش کشور صادر کننده.
  • باید کالس معتبر 3 پزشکی داشته باشد.
 • مدت زمان: 3 ماه.
 • ساعت تئوری: 169 ساعت.

برنامه درسی دوره Dispatcher

 • اورژانس و روش های غیر استاندارد امنیت و کالاهای خطرناک.
 • جهت یابی
 • برنامه کاربردی عملیات و عوامل انسانی
 • ارتباطات
 • کنترل ترافیک هوایی
 • مقررات حمل و نقل هوایی Civil Aviation
 • عملکرد انسان و مدیریت منابع انسانی
 • اصول پرواز هواپیما
 • علم هواشناسی
 • موتور جت هواپیما و وزن و تعادل
 • برنامه کاربردی عملیات عملی
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
اردن - Amman, Amman Governorate
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
اردن - Amman, Amman Governorate
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات