توضیحات رسمی را مطالعه کنید

درباره این دوره

این دوره مهارت های عمومی انگلیسی را ایجاد می کند و بر زبان شما در محل کار نیاز دارد. شما ابزارهای خود را به طور موثر برای بیان زبان انگلیسی به دست می آورید. بنابراین در آینده، آیا میخواهید یک گزارش یا گزارش ارائه دهید، می توانید این کار را با اعتماد به نفس انجام دهید.

دلیل این درس را می گیرم

  • شما می خواهید تغییر شغل و بهبود شانس خود را برای گرفتن یک کار خوب
  • شما می خواهید انگلیسی را برای موفقیت کسب و کار در جهان یاد بگیرید
  • شما در کار فعلی شما انگلیسی هستید

هسته انگلیسی

این دوره مهارت های عمومی انگلیسی را ایجاد می کند و بر زبان شما در محل کار نیاز دارد. شما ابزارهای خود را به طور موثر برای بیان زبان انگلیسی به دست می آورید. بنابراین در آینده، آیا میخواهید یک گزارش یا گزارش ارائه دهید، می توانید این کار را با اعتماد به نفس انجام دهید.

مهارت های محل کار را بسازید

بسیاری از مهارت های دیگر در محل کار را از طریق حل مسئله تا آماده شدن برای مصاحبه ایجاد کنید. در دنیای امروز، درک مسائل حرفه ای کلیدی و داشتن زبان برای کارکردن با آنها به طور مؤثر، مزایای متمایزی را به شما می دهد تا پیشرفت نردبان شغلی را تجربه کنید.

تمرکز کسب و کار

درس های 10 هفته ای کسب و کار انگلیسی شما در زمینه هایی مانند: قراردادهای مذاکره، مدیریت و منابع انسانی، استراتژی های تبلیغاتی و تبلیغاتی، مدیریت پروژه، بودجه شرکت، اخلاق تجاری و CSR

چشم انداز خود را توسعه دهید

در پایان وقت خود را با California KL ، دربهای مهم برای شما باز خواهد شد. شما زبان رسمی انگلیسی خود را بهبود میبخشید و زبان، دانش و مهارتهای خود را با اطمینان با انواع مختلف مسائل تجاری درگیر خواهید کرد.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 9 برنامه دیگر ارائه شده توسط California KL »

آخرین به روز رسانی May 9, 2018
این دوره Campus based
Start Date
ژانویه 2020
Duration
1 - 1 
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا