Keystone logo

11 دوره آموزشی برنامه ها که در ارتباطات حرفه ای 2024

فیلترها

فیلترها

 • دوره آموزشی
 • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
 • ارتباطات
 • ارتباطات حرفه ای
رشته های تحصیلی
 • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (11)
 • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

  دوره آموزشی برنامه ها که در ارتباطات حرفه ای

  کسانی که مایل به افزایش زبان، گوش دادن، خواندن، و یا مهارت نوشتن ممکن است مایل به مطالعه ارتباطات حرفه ای است. این فیلد به بهبود انتقال و توزیع اطلاعات در زمینه های و مکان های کار حرفه ای اختصاص یافته است.

  دوره های آموزشی کلاس های آکادمیک هستند که توسط مدرسین متبحری تدریس می شود که هدف آنها ارتقای دانش شرکت کنندگانrsqo;s& در یک حوزه معین یا آموزش آنها د یک رشته خاص است. این دوره های آموزشی از لحاظ طول، اندازه، محتوا و مدت زمان با یکدیگر تفاوت بسیار دارند.