Keystone logo

2 دوره آموزشی برنامه ها که در ایمنی کودک 2024

فیلترها

فیلترها

  • دوره آموزشی
  • مهارتهای زندگی
  • مراقبت از کودک
  • ایمنی کودک
رشته های تحصیلی
  • مهارتهای زندگی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آموزشی برنامه ها که در ایمنی کودک

دوره های آموزشی کلاس های آکادمیک هستند که توسط مدرسین متبحری تدریس می شود که هدف آنها ارتقای دانش شرکت کنندگانrsqo;s& در یک حوزه معین یا آموزش آنها د یک رشته خاص است. این دوره های آموزشی از لحاظ طول، اندازه، محتوا و مدت زمان با یکدیگر تفاوت بسیار دارند.