تحویل البته چینی است تعاملی و "دست" با تمرکز بر فعالیت های تحریک کننده به طوری که شما به زبان به عنوان شما را در شرایط واقعی زندگی را تجربه کنند. ماژول تاکید گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن، قادر می سازد دانش آموزان برای یادگیری زبان و فرهنگ چینی در راه همه جانبه. دانش آموزان می توانند در بهار، تابستان، مطالعه و پاییز ترم.

هایلایت

 • تعاملی و "دست" ارائه دوره
 • تمرکز بر روی فعالیت های تحریک کننده مانند موقعیت های زندگی واقعی
 • تاکید بر گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن
 • آموزش کلاس کوچک - بیش از 20 دانش آموز
 • متخصص کارکنان آموزش - به طور کامل گواهی معلمان چینی ماندارین با تجربه قابل توجهی در چین و بین المللی
 • متناسب با سطح خود
 • هر سطح حدود 6 هفته طول می کشد - دانش آموزان می توانند در 2 سطح پایان هر ترم
 • شریک اختصاصی زبان چینی - دانش آموزان با دانش آموزان چینی که ارائه پشتیبانی اضافی، چهار ساعت در هفته همکاری
 • سفرهای آموزشی فرهنگی زمینه - در سوژو و 4 روز در شمال چین
 • مدارس تابستان در دسترس برای 2، دوره 4 یا 6 هفته
برنامه آموزش در:
 • چینی ها
Xi'an Jiaotong-Liverpool University

مشاهده 7 برنامه دیگر ارائه شده توسط Xi'an Jiaotong-Liverpool University »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
1 - 1 
پاره وقت
Price
8,500 CNY
قیمت در هر ترم
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date