Read the Official Description

زبان دوره: اسپانیایی

دوره کارشناسی ارشد عکاسی مستند و گزارشگری یکی از سه ماژول است که عکاسی حرفه ای عکاسی را در IED مادرید تشکیل می دهد، این دوره تخصصی برای مستند سازی و گزارش دادن است. همچنین شامل اطلاعات مربوط به حق چاپ، روابط رسانه ای، نظریه ارتباطات، اخلاق تصویر، تصحیح رنگ پیشرفته و تصحیح، مدیریت مکان و قرارداد است. یک کار جامع و جذاب شخصی می تواند زمانی را که مجلات و ناشران را متقاعد می کند، تغییر دهد. با این فرض، بهبود مهارت های حرفه ای دانش آموزان در عکاسی مستند با تکامل یک کار شخصی تکمیل می شود.

مدیران این دوره نمونه خوبی از نسل جدیدی از عکاسانی هستند که کار تجاری خود را به عنوان بخشی از حوزه هنری مشاهده می کنند. آنها همچنین معلمان مدرک کارشناسی ارشد اروپایی در عکاسی هستند و از طریق آموزش در ایجاد یک پروژه هنری شخصی هدایت دانش آموزان را هدایت خواهند کرد که فراتر از تعالی فنی مطلوب است.

photojournalism

دانش آموزان جهان از عکاسی کاربردی را از طریق شبکه ای از معلمان، معلمان، معلمان و مدیران برنامه وارد خواهند کرد. آنها همچنین فرصت ادامه تحصیلات خود را در چارچوب عکاسی کارشناسی ارشد عکاسی حرفه ای و ترویج پروژه نهایی خود را از طریق شرکای مشارکت ما با هدف انتشار و توزیع خواهند داشت.

این دوره یکی از سه ماژول است که بخشی از کارشناسی ارشد عکاسی حرفه ای است.

اهداف اصلی این دوره عبارتند از:

• ارائه دانش آموزان از دیدگاه های جاری در عکاسی مستند و گزارش های تصویری.

• ابزار و دانش مورد استفاده در صنعت عکاسی را به کار ببرید.

• انواع مختلف عمل در عکاسی مستند را ارائه دهید.

• نقش عکاس در رسانه ها را بازتاب دهید.

• تجربیات، از طریق یک پروژه شخصی، به معنای ایجاد یک داستان مناسب برای انتشار است.

• بررسی شیوه های عکاسی در زمینه های ارتباطات معاصر

• ارزش فرهنگی عکاسی، فرم های مشارکتی و مدل های تامین مالی خلاق را نشان می دهد.

• تجزیه و تحلیل چالش ها و محدودیت های بازار در زمان همگرایی رسانه های قوی و کاهش بهره وری.

خروجی های حرفه ای این دوره به دانشآموزان فرصتی برای دسترسی به زمینه عکاسی حرفه ای ارائه می دهد که در بسیاری از زمینه ها تقاضای زیادی دارد:

• عکاس مطبوعاتی و رسانه ای

• عکاس ویراستاری

• هنرمند پس از تولید

• ویرایشگر تصویر

• دستیار آژانس

Program taught in:
Spanish (Spain)

See 48 more programs offered by IED – Istituto Europeo di Design Madrid »

Last updated September 30, 2018
این دوره Campus based
Start Date
ژانویه 2020
Duration
تمام وقت
Price
4,200 EUR
By locations
By date
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline

ژانویه 2020