دیپلم فارغ التحصیل در معماری

Newcastle University

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دیپلم فارغ التحصیل در معماری

Newcastle University

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی November 29, 2017
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2018
ژانویه 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
18,495 GBP
Locations
بریتانیا - نیوکاسل, England
تاریخ شروع: سپتامبر 2018
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع: ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2018
بریتانیا - نیوکاسل, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
ژانویه 2019
بریتانیا - نیوکاسل, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات