توضیحات رسمی را مطالعه کنید

البته صنعت مربوطه است و حالت مطالعه انعطاف پذیر به طور معمول ارائه شده است.

این دوره را فراهم می کند مهارت های مدیریتی برای افرادی که به دنبال به کار در مناطق وسیع و پیچیده ای از نوآوری و کارآفرینی اجتماعی به عنوان آنها مربوط به نه برای سود شرکت.

گزینه های شغلی شامل مدیریت غیر دولتی و یا نه برای سازمان های انتفاعی.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 57 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Technology Sydney »

این دوره Campus based
Start Date
ژانویه 2020
Duration
1 - 2 
پاره وقت
تمام وقت
Price
15,750 AUD
در AUD در هر ترم 24cp
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا

ژانویه 2020