دیپلم پیشرفته بازاریابی

Perth College of Business and Technology

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دیپلم پیشرفته بازاریابی

Perth College of Business and Technology

این صلاحیت نقش افراد کار به عنوان کارگردان بازاریابی، استراتژیست های بازاریابی و مدیران بازاریابی ملی، منطقه ای یا جهانی منعکس می کند. افراد در این موقعیت رهبری و جهت استراتژیک در فعالیت های بازاریابی یک سازمان است. آنها تجزیه و تحلیل، طراحی و اجرای احکام با استفاده از گسترده شایستگی های فنی، خلاق، مفهومی و مدیریتی است. پایگاه دانش خود را ممکن است بسیار تخصصی و یا گسترده در زمینه بازاریابی. این افراد اغلب برای نتایج گروه و عملکرد کلی عملکرد بازاریابی یک سازمان پاسخگو هستند.

اطلاعات دوره

کد ملی: BSB60515 CRICOS CODE: 087573K

طول دوره

این دوره بیش از 52 هفته در 4 نظر از جمله 12 هفته از تعطیلات تحویل داده است. کلاس ها به مدت 20 ساعت در هفته برنامه ریزی شده.

واحدهای

برای اینکه قادر به رسیدن به این مدرک، دانش آموزان موفقیت باید تکمیل واحدهای زیر است:

  1. BSBMKG502 تاسیس و تنظیم بازاریابی
  2. BSBMKG603 مدیریت فرایند بازاریابی
  3. BSBMKG605 ارزیابی فرصت های بازاریابی بین المللی
  4. BSBMKG607 مدیریت تحقیقات بازاریابی
  5. BSBMKG608 توسعه اهداف بازاریابی سازمانی
  6. BSBMKG609 توسعه یک برنامه بازاریابی
  7. BSBMKG606 مدیریت برنامه بازاریابی بین المللی
  8. BSBDIV601 توسعه و اجرای سیاست تنوع
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Duration
مدت زمان
12 
تمام وقت
Price
قیمت
- کامل هزینه دوره: (AUS) 8،500.00 $
Locations
استرالیا - Perth, Western Australia
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
زمان ثبت نام باز است
استرالیا - Perth, Western Australia
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات