دیپلم کارشناسی ارشد در مهمان نوازی و گردشگری مدیریت

London School Of Business And Finance (LSBF) Singapore

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دیپلم کارشناسی ارشد در مهمان نوازی و گردشگری مدیریت

London School Of Business And Finance (LSBF) Singapore

تحصیلات دیپلم در مهمان نوازی و گردشگری مدیریت توسط لندن دانشکده کسب و کار و امور مالی (LSBF) توسعه یافته برای دیدار با افزایش تقاضا از حرفه ای هتل برای یک مدرک کارشناسی ارشد. علاوه بر این برنامه دانش آموزان را قادر می سازد از رشته های دیگر این فرصت را به ایجاد یک تغییر در زندگی حرفه ای خود و ورود به مهمان نوازی و گردشگری صنعت. این یک برنامه فشرده است، با دانش آموزان نیاز به شرکت در یک دوره مطالعه کمتر از 288 ساعت آموزش هدایت می شود.

در طول این دوره، دانش آموزان به طور کامل پشتیبانی و پیشرفت های خود را غالبا توسط ارزیابی پیشرفت بررسی می شود. عملکرد دانش آموز تحت نظارت و رضایت به اطمینان حاصل شود که البته در دیدار تحصیلی و شخصی نیازهای توسعه دانش آموزان؛ اطلاعات تماس و صنعت اطمینان حاصل شود که برنامه مربوطه و مناسب برای خواسته های حرفه ای در مهمان نوازی و مدیریت گردشگری است.

نتایج یادگیری

  • به منظور توسعه فارغ التحصیلان با مهارت های لازم، دانش به سرعت در داخل مهمان نوازی و صنعت گردشگری موثر است.
  • به منظور توسعه در دانش آموزان درک انتقادی از نقش مدیران در صنعت مهمان نوازی و گردشگری؛
  • برای فعال کردن دانش آموزان به درخواست و ارزیابی تصمیم گیری سطح مدیریتی و حل مسئله.
  • به منظور توسعه مهارت های حل مسئله، بهبود توانایی خود را برای برقراری ارتباط و به طور موثر عمل به عنوان افراد در درون سازمان مهمان نوازی و گردشگری و به عنوان بخشی از یک تیم.
  • برای فعال کردن تأمل انتقادی در نقش خدمات به مشتریان، کیفیت و بهره وری؛
  • برای بررسی و ارزیابی چالش های مهم و تغییرات در صنعت.

دانش آموزان باید و موفقیت کامل تمام هشت ماژول (یا شش و پیوست صنعتی) اهدا می شود LSBF دیپلم کارشناسی ارشد در مهمان نوازی و مدیریت گردشگری. دانش آموزانی که موفق به انجام این خواهد شد بیانیه ای از نتایج داده شده است.

دانش آموزان باید یک گذر درجه ی کلی از 40٪ به دست آورد. اگر دانش آموزان موفق به رسیدن به یک درجه ی کلی عبور، آنها مجاز به گرفتن بر اساس جهت داده شده توسط هیئت مدیره و سؤال است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
London School Of Business And Finance (LSBF) Singapore
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
آگوست 2019
Duration
مدت زمان
12 
تمام وقت
Price
قیمت
9,800 SGD
Information
Deadline
درخواست اطلاعات
Intake: Every 2 Months / Modular
Locations
سنگاپور - Singapore
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Intake: Every 2 Months / Modular
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
آگوست 2019
سنگاپور - Singapore
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Intake: Every 2 Months / Modular
تاریخ پایان درخواست اطلاعات