رشته روانشناسی

Kalamazoo Valley Community College

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

رشته روانشناسی

Kalamazoo Valley Community College

دانش آموزانی که در حال حاضر ثبت نام کرده اند باید حسابرسی درجه کار خود را برای اطلاعات مربوط به دوره و برنامه خاص بررسی کنند. دانش آموزان نیز باید با یک مشاور یا مشاور برای اطلاعات خاص برنامه مشورت کنند.

کلاس های مورد نیاز

 • کالج نوشتن من
 • نوشتن کالج و پژوهش
 • کالج نوشتن دوم: ادبیات
 • ارتباط بین فردی
 • متوسط ​​جبر
 • احتمال و آمار
 • تفکر انتقادی
 • مقدمه ای بر منطق
 • دولت آمریکا
 • روانشناسی مقدماتی
 • روانشناسی کودک
 • تجزیه و تحلیل رفتار کاربردی
 • مدیران جامعه شناسی
 • مشکلات اجتماعی معاصر
 • اولین تجربه سال
 • هنرهای زیبا
 • زبان خارجی
 • علوم انسانی
 • فرهنگ های دیگر
 • علم
 • سلامت / تربیت بدنی
 • دروس اختیاری
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 2019
می 2019
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
6,576 USD
Locations
آمریکا - Kalamazoo, Michigan
تاریخ شروع : ژانویه 2019, می 2019, سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
ژانویه 2019, می 2019, سپتامبر 2019
آمریکا - Kalamazoo, Michigan
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات