Keystone logo

49 دوره آکادمیک برنامه ها که در آموزش آموزش خردسالان رشد کودک 2024

فیلترها

فیلترها

  • آموزش
  • آموزش خردسالان
  • رشد کودک
رشته های تحصیلی
  • آموزش (49)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در آموزش آموزش خردسالان رشد کودک

یک برنامه در رشد کودک می تواند دانش آموزان را برای ارزیابی پیچیدگی های رشد کودک آماده کند. با درک چگونگی تلاقی رشد ذهنی، جسمی و عاطفی، محققان می‌توانند به برنامه‌ریزی و تسهیل شیوه‌های رشد مناسب با خانواده‌ها و در جوامعشان کمک کنند.