رهبری در تمرین - سطح 1

London Business Training & Consulting

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

رهبری در تمرین - سطح 1

London Business Training & Consulting

رهبری در تمرین - سطح 1

اطلاعات کلیدی

 • کد درس: LSS102A
 • مدت زمان: 1 هفته
 • هزینه: 2625 پوند

خروجی دوره

نظریه ویژگی - توصیف، تجزیه و تحلیل و استفاده

 • تکامل این ایده
 • صفات - یک طرح کلی
 • صفات و رهبران
 • کاهش می یابد
 • 'درگیری'
 • بنابراین کجا این نظریه و سازمان ها را به چالش می کشد؟

مدل های رفتاری

 • اصول بنیاد
 • رفتارهای رهبری چیست؟
 • پیامدهای سازمانی

رویکرد سبک به رهبری

 • تکامل رویکرد
 • فرهنگ سازمانی
 • افزایش انتخاب
 • عوامل موثر بر سبک
 • رویکرد سبک - نقاط قوت و ضعف

رهبری موقعیتی و احتمالی

 • تحولات اولیه
 • تئوری رهبری چرخه حیات هرسی و بلانچارد
 • چگونه مدل عمل می کند
 • نظریه مسیر
 • نظریه احتمالی فیلدر
 • عوامل موقعیت یابی گسترده تر
 • رهبری جایگزین نظریه است

چارلیز و رهبری تحول گرا

 • جذابیت
 • تئوری خودپنداره خانه و شامیر
 • تئوری تخصیص
 • ویژگی های رهبران کاریزماتیک
 • زمینه و بحران
 • جنبه های منفی کارایی
 • رهبری تحول گرا

مخاطب هدف

این آموزش رهبری تحول آمیز مناسب است:

 • سران سازمانها، افسران اصلی، رئیس، اعضای هیئت مدیره و مدیران.
 • سران گروه ها.
 • مدیران ارشد و مدیران.

نتایج یادگیری

پس از اتمام این کارگاه آموزشی ، شما قادر به درک خواهید بود:

 • یکی از اولین رویکردهای رهبری - رویکرد صریح.
 • رهبران چگونه رفتار می کنند
 • رابطه بین یک رهبر و پیروان از طریق رویکرد سبک.
 • رویکرد رهبر به وابستگی به موقعیتی که رهبر پیش می آید و رهبران موفق می توانند رویکرد خود را با توجه به شرایط سازگار سازند.
 • توانایی رهبری تحول گرا برای تغییر کارگران و پیروان به شاگردان مشتاق که قلب و ذهنشان با اعتقاد داخلی به صحت تصمیمات رهبر خود الهام گرفته شده است.

شامل چه چیزی است:

 • 30 ساعت آموزش در کلاس درس
 • اپل اپل
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی


آخرین به روز رسانی September 28, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 11, 2019
ژوئن 10, 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
2,625 GBP
Locations
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : فوریه 11, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان فوریه 15, 2019
تاریخ شروع : ژوئن 10, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژوئن 14, 2019
تاریخ شروع : اکتبر 14, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان اکتبر 18, 2019
تاریخ شروع : نوامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 11, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان فوریه 15, 2019
ژوئن 10, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژوئن 14, 2019
اکتبر 14, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان اکتبر 18, 2019
نوامبر 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات