Keystone logo

2 دوره آکادمیک برنامه ها که در گردشگری و مهمان نوازی مدیریت پارک ها و تفریحگاه ها رهبری در فضای باز 2024

فیلترها

فیلترها

  • گردشگری و مهمان نوازی
  • مدیریت پارک ها و تفریحگاه ها
  • رهبری در فضای باز
رشته های تحصیلی
  • گردشگری و مهمان نوازی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در گردشگری و مهمان نوازی مدیریت پارک ها و تفریحگاه ها رهبری در فضای باز

یک برنامه یا دوره رهبری در فضای باز می تواند دانش آموزان را برای کار در تعدادی از موقعیت های مختلف، از جمله به عنوان مربیان برای جوانان خطرناک، افراد معلول، یا به عنوان راهنمایی برای شرکت های گردشگری در فضای باز آماده کند.