Keystone logo

61 دوره آکادمیک برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی روزنامه نگاری 2024

فیلترها

فیلترها

  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
  • روزنامه نگاری
رشته های تحصیلی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (61)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی روزنامه نگاری

روزنامه نگاری می تواند مطالعه مهارت ها و ارزش های مورد نیاز برای توسعه و گزارش اخبار را شامل شود. روزنامه نگاران می توانند اخبار را از طریق رسانه های پخش، مانند تلویزیون و رادیو پوشش دهند. روزنامه نگاران همچنین می توانند در رسانه های چاپی مانند مجلات و روزنامه ها یافت شوند.