روسی - کمک درسی فردی

Derzhavin Institute

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

روسی - کمک درسی فردی

Derzhavin Institute

این دوره طراحی شده است را با توجه به نیازها و الزامات تک تک دانش آموزان خاص است. هر دانش آموز / برنامه البته او خود، محتوا، و تعداد خود را از درس در هفته تصمیم می گیرد. یک در یک دوره هم می تواند مربوط به برنامه دوره استاندارد و یا پوشش هر موضوع و یا جنبه های مشخص شده توسط دانش آموز و می تواند انجام شود یا تمام وقت و یا به عنوان یک مکمل برای یک دوره گروه. پس از ثبت نام برای این دوره، دانش آموزان خواست که دفتر رزرو را با اطلاعات به عنوان های بسیاری در مورد نیازهای آموزشی خاص خود را دارند که ممکن است. سپس ما می تواند طراحی دوره و ارائه دانش آموز با یک برنامه درسی شخصی مهم: در طول اوج فصل (ژوئن.-سپتامبر.) کلاس خواهد شد در بعد از ظهر تنها، با شروع در 13.30 یا 15.00 برگزار می شود.آن دسته از افرادی که می خواهند به کلاس صبح در ساختمان دوم مدرسه به مطالعه و بررسی. - حداقل سن پذیرش: 16 - دوره شروع می شود: هر دوشنبه در طول سال - حداقل طول دوره: 1 هفته - سطح در دسترس: A1 - C1 - جدول زمانی: در صورت درخواست

قیمت

- 10 درس - EUR 250-15 درس - EUR 375-20 درس - EUR 500-30 درس - EUR 750 هنگامی که البته آغاز کرده است، درس های فردی را می توان تنها با دادن 24 ساعت به تعویق افتاد متوجه به موسسه (یا با الکترونیکی پست الکترونیکی و یا از طریق تلفن 740 19 26). در غیر این صورت، بدون کاهش در هزینه های ساخته شده خواهد شد.هزینه ثبت نام غیر قابل استرداد - 70 €
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Duration
مدت زمان
پاره وقت
تمام وقت
Price
قیمت
250 EUR
10 درس
Locations
روسیه - Saint Petersburg, Sankt-Peterburg
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
زمان ثبت نام باز است
روسیه - Saint Petersburg, Sankt-Peterburg
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات