زبان فرانسه و البته تمدن - ترم بهار

Cours de Civilisation Française de la Sorbonne

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

زبان فرانسه و البته تمدن - ترم بهار

Cours de Civilisation Française de la Sorbonne

srtj
 • جلسه: بهار 2017
<li>&#1581;&#1580;&#1605; &#1607;&#1601;&#1578;&#1711;&#1740;: 20 &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1583;&#1585; &#1607;&#1601;&#1578;&#1607;</li> <li>&#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1588; &#1608; &#1662;&#1585;&#1608;&#1585;&#1588; &#1575;&#1585;&#1575;&#1574;&#1607; &#1588;&#1583;&#1607;: <ul><li>&#1583;&#1608;&#1585;&#1607; &#1593;&#1605;&#1604;&#1740; &#1586;&#1576;&#1575;&#1606; &#1601;&#1585;&#1575;&#1606;&#1587;&#1607;</li> <li>&#1601;&#1608;&#1606;&#1578;&#1740;&#1705; &#1576;&#1575; &#1705;&#1575;&#1585;&#1607;&#1575;&#1740; &#1570;&#1586;&#1605;&#1575;&#1740;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607;&#1740;</li> <li>&#1587;&#1582;&#1606;&#1585;&#1575;&#1606;&#1740; &#1578;&#1605;&#1583;&#1606;</li>

 • ثبت نام در پاریس: به 2017 فوریه 1
 • <li>&#1578;&#1575;&#1585;&#1740;&#1582; &#1583;&#1608;&#1585;&#1607;: &#1575;&#1586; 2017 &#1601;&#1608;&#1585;&#1740;&#1607; 8 &#1576;&#1607; 2017 &#1605;&#1607; 27</li> <li>&#1608;&#1740;&#1586;&#1575;: &#1575;&#1740;&#1606; &#1583;&#1608;&#1585;&#1607; &#1606;&#1740;&#1575;&#1586; &#1576;&#1607; &#1740;&#1705; "&#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1580;&#1608;" &#1608;&#1740;&#1586;&#1575;&#1740; O</li> <li>&#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605; nline: &#1576;&#1604;&#1607;</li>

  معرفی
  از دوشنبه تا جمعه، این فرمول ارائه می دهد: کلاس های زبان که اجازه می دهد دانش آموزان به پیشرفت در یادگیری زبان فرانسه (دستور زبان، صرف فعل، تلفظ، واژگان، رویکرد به متون ادبی، بیان نوشتاری و گفتاری)، فونتیک کلاس هایی است که اجازه می دهد دانش آموزان برای بهبود تلفظ خود را و همچنین درک و بیان مهارت های خود را، سخنرانی هفتگی در جنبه های مختلف تمدن فرانسه.

  این فرمول البته برای سطح زیر (بازدید کنندگان) در دسترس است:

  • A1 مبتدی
  • A2 ابتدایی
  • B1 متوسط
  • B2 و جوی پیشرفته
  • C1 برتر
  این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • فرانسوی
  مدت زمان و قیمت
  این دوره واقع در پردیس
  Start Date
  تاریخ شروع
  Contact school
  Duration
  مدت زمان
  تمام وقت
  Price
  قیمت
  2,490 EUR
  Locations
  فرانسه - Paris, Île-de-France
  تاریخ شروع: Contact school
  آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
  تاریخ پایان درخواست اطلاعات
  Dates
  Contact school
  فرانسه - Paris, Île-de-France
  آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
  تاریخ پایان درخواست اطلاعات