‏ برنامه سال مقدماتی را علوم فضا

‏ برترین های تحصیلات دوره ای را علوم فضا

علوم فضا

برنامه سال مقدماتی اغلب می تواند زمینه محکم و استواری را برای دانشجویانی که به دنبال موفقیت بیشتر در طول مابقی حرفه آکادمیک طویل المدت خود هستند، فراهم نماید. ;nbsp&بسیاری از رشته های مورد علاقه تحصیلی ارائه می شوند.

تحصیل در رشته کارشناسی ارشد در علوم فضایی دانش آموزان مفاهیم اصلی ارتباطات ماهواره ای، محیط زیست فضا، فضاپیما و مدیریت پروژه فضای آموزش. این شامل مطالعه فضا و فیزیک آب و هوا قادر به انجام در مناطق مختلف در صنعت فضایی.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید - تحصیلات دوره ای را علوم فضا 2019‏

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت سال مقدماتی علوم فضا جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها دوره های آموزشی علوم فضا را امتحان کنید.

Programs in دوره های آموزشی علوم فضا

Search for similar programs here