‏ سال مقدماتی را مالیه

‏ برترین های دوره های تحصیلی را مالیه

مالیه

در طول یک سال آماده سازی، دانش آموزان دوره ای که به آنها کمک خواهد هر دو در آزمون ورود به و در مطالعه آموزش عالی موفق تر است. در بسیاری از مدارس، دوره های ترکیبی از آن که مهارت های زبان و دیگران مانند ریاضی مقدماتی آموزش می دهند.

یک سال آماده سازی در امور مالی چیست؟ این مجموعه ساله از دوره های دانش آموزان با آن دسته از افراد پیش نیاز است که برای آزمون ورود به دانشگاه مورد نیاز کمک می کند. شما دانش خود را از هر دو زبان مادری و برخی زبان های بین المللی، از جمله انگلیسی را بهبود بخشد، و مطالعات خود را در کلاس های دیگر کارآمد تر. دانشجویان امور مالی می تواند دوره های خود را از طیف گسترده ای در مناطق درجه مختلف، از جمله امور مالی و حسابداری، اقتصاد کسب و کار، روابط بین الملل، مدیریت، اقتصاد و بازاریابی را انتخاب نمایید.

افراد انتخاب می کنید به یک سال آماده سازی در امور مالی به چند دلیل.کسی که به آغاز طرح مطالعات دانشگاهی در صورت تمایل به افزایش شانس یک نمره عبور در آزمون ورود به. کسی که تکمیل یک درجه، اما می خواهد برای یک مدرک پیشرفته اعمال می شود، ممکن است بخواهید به بهبود مهارت های ارتباطی و دیگر اطلاعات ابتدایی.

هزینه برای این دوره می تواند در هر موسسه شما با توجه به برنامه های مختلف به طور قابل توجهی برای. بهترین سیاست است برای درخواست اطلاعات در مورد همه هزینه ها از هر مدرسه است.

گزینه های شغلی موجود برای کسی که در این برنامه شرکت متعدد هستند. شما واجد شرایط برای موقعیت های که شامل تحلیلگر مالی، مشاوره مالی، مدیر امور مالی، برنامه ریز مالی و مدیر مالی، همراه با حرفه ای در امور مالی شرکت، بانکداری تجاری و سرمایه گذاری بانکی اعمال خواهد شد. اضافه شده مدرسه دانش آموز با فرصت های بیشتر برای مسئولیت و درآمد بیشتری دارد. دانش آموزان توسعه دانش در ریاضیات، حسابداری، اقتصاد و نوشتن.

مشاغل مالی نیاز به مهارت های ارتباطی و دانش فنی، اما با شروع با یک سال آماده سازی می تواند یک کار موفق آغاز خواهد شد. جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس مستقیم با دفتر پذیرش از مدرسه از انتخاب خود را با پر کردن فرم سرب است.

 

اطلاعات بیشتر