‏ برنامه سال مقدماتی را مطالعه بین رشته ای

‏ برترین های دوره های تحصیلی را مطالعه بین رشته ای

شرکت در سال مقدماتی می تواند برای معرفی دانشجو و نزدیک تر نمودن وی به آنچه در سطح کالج از وی انتظار می رود، بسیار خوب است. این سال را می توان به عنوان یک دوره انتقالی از دبیرستان به دانشگاه در نظر گرفت.  

مطالعه بین رشته ای یک منطقه دانشگاهی است که شامل دو یا چند موضوع مانند اقتصاد و تاریخ است. مطالعات میان رشته ای به دانشجویان اجازه می دهد که در مرزهای بین خود فکر کنند و موضوعات را برای رفع نیاز به ادغام حرفه ها تطبیق دهند.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید درباره تحصیلات دوره ای را مطالعه بین رشته ای 2019‏

اطلاعات بیشتر

برنامه های از پیش حرفه ای

Eastern Kentucky University
Campus تمام وقت September 2019 آمریکا Richmond

برنامه های از پیش حرفه ای طراحی شده اند که به شما برای ورود به مدارس و یا برنامه های حرفه ای آماده کند. مرکز پیش حرفه ای مشاوره می تواند در تمام مسائل مربوط به اهداف حرفه ای خود، برنامه درسی، شرایط لازم برای پذیرش مدرسه حرفه ای، و روند درخواست راهنمایی کند. [+]

برنامه های از پیش حرفه ای طراحی شده اند که به شما برای ورود به مدارس و یا برنامه های حرفه ای آماده کند. مرکز پیش حرفه ای مشاوره می تواند در تمام مسائل مربوط به اهداف حرفه ای خود، برنامه درسی، شرایط لازم برای پذیرش مدرسه حرفه ای، و روند درخواست راهنمایی کند.

برنامه EKU پیش حرفه ای پیش قانون پیش پزشکی پیش داروسازی پیش دندانپزشکی پزشکی قبل از دامپزشکی (زیست شناسی) پیش دامپزشکی (کشاورزی) قبل از بینایی سنجی درمان پیش فیزیکی معاون پیش پزشک برنامه های از پیش حرفه ای در مقابل چهار سال رشته ... [-]