ACADEMICCOURSES

‏ مروری بر تمامی پاره وقت برنامه های سال پایه را مربیگری ورزشی 2020/2021‏

ساسل پایه یک برنامه آماده سازی است که درحدود یک سال به طول می انجامد تا کامل شود. این برنامه اغلب برای دانشجویان خارجی ارائه می شود تا به آنها کمک شود خود را با یک زبان و فرهنگ جدید وفق دهند، لیکن برای دانشجویانی که کاملاً بزای تحصیلات پرمسئولیت کالج آمادگی ندارند نیز این برنامه قابل ارائه است.

زمینه مربیگری ورزشی برای آموزش ورزشکاران در طول تمرینات و آموزش آنها در طول مسابقات اختصاص داده شده است. افرادی که به دنبال شغل های مربیگری می باشند باید در مورد ورزش های خود بسیار آگاه باشند و همچنین باید بتوانند اعضای تیم خود را به طور موثر هدایت کنند.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید از برنامه های سال پایه پاره وقت را مربیگری ورزشی 2020/2021‏

1نتایج درمربیگری ورزشی Filter

ورزشی مربیگری درجه بنیاد (FDA)

The Manchester College
سال آماده سازی
<
تمام وقت
<
پاره وقت
<
2 سال ها
پردیس دانشگاهی

این دوره برای دانش آموزان است که یک اشتیاق واقعی برای ورزش، و می خواهم در مورد هنر / علم مربیگری مهارت های ورزشی را یاد بگیرند. ...

اطلاعات بیشتر