Keystone logo

17 دوره آکادمیک برنامه ها که در بهداشت و درمان علوم تغذیه علوم غذایی سلامت مواد غذایی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • علوم تغذیه
  • علوم غذایی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (17)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در بهداشت و درمان علوم تغذیه علوم غذایی سلامت مواد غذایی

از آنجا که مواد غذایی یک ضرورت اساسی زندگی است، باید آن را ایمن از آلودگی نگه داشته می شود برای جلوگیری از بیماری یا عفونت است. متخصصان ایمنی مواد غذایی با مشاهده و آزمایش نمونه های مواد غذایی برای اطمینان از یکپارچگی از محصولات به منظور محافظت از جمعیت عمومی وظیفه.