توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مبانی دوره آموزشی - شهرهای اکو: سیاست برای انرژی پایدار

نیمی از جمعیت جهان در حال حاضر در مناطق روستایی زندگی می کنند، که هر سال به میزان 60 میلیون نفر افزایش می یابد. این رشد سریع شهری منجر به تخریب محیط زیست و مطالبات بیش از حد در خدمات و زیرساخت ها می شود. مصرف انرژی به شدت افزایش یافته است. برای حل این مسئله ضروری است که سیاست های انرژی پایدار شهری و بهترین شیوه ها در زمینه بهره برداری از زمین، حمل و نقل، ساختمان های پایدار و توسعه پایدار به طور کلی توسعه یابد.

برنامه درسی دوره


• تم 1: مفاهیم و رویکردهای سیستمی استراتژیک به شهرنشینی پایدار


• تم 2: بازسازی محیطی در کره: برنامه ریزی، تکنیک ها و تجربیات


• تم 3: انرژی شهری پایدار: از مفاهیم به سیاست ها، استراتژی ها و ابزار


• تم 4: انرژی جایگزین: منابع تجدید پذیر، هزینه ها و پیامدهای آن


• تم 5: برنامه ریزی و مدیریت انرژی برای مقابله با تغییرات اقلیمی

گروه هدف


این دوره در سیاست گذاران سطح بالا، رهبران شهری و اجتماعی مانند شهرداران و شورای وزیران، مقامات عالی رتبه در دولت مرکزی و بخش خصوصی از آسیا قرار دارد.

اهداف دوره


پس از پایان دوره، شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

• درک جدیدترین تفکر در مورد پایداری و بازسازی محیطی برای شهرها


• اثرات زیست محیطی و اقتصادی مصرف انرژی را شرح دهید


• طرح های موثر و پایدار انرژی محلی را در واکنش به چالش های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی مواجهه با شهرها تهیه کنید.

روش شناسی


سخنرانی ها، بحث ها، تمرین ها، کار گروهی و بازديد های ميدانی. شرکت کنندگان سیاست های انرژی در کره را تجزیه و تحلیل می کنند و از پروژه های مختلف زیست محیطی که در سطوح حکومتی مرکزی و محلی از جمله روند مشارکت در مشارکت اجتماعی، مانند پروژه Resoration Chonggye Eco در شهر سئول و پروژه های جدید شهر اجرا شده است، بازدید می کنند. شرکت کنندگان یک برنامه عملی فردی را آماده می کنند.

تاریخ: 1 آوریل - 18 آوریل 2019

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 6 برنامه دیگر ارائه شده توسط IHS, Institute For Housing and Urban Development Studies of Erasmus University Rotterdam »

آخرین به روز رسانی July 10, 2018
این دوره Campus based
Start Date
آپریل 2019
Duration
پاره وقت
Price
2,750 EUR
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
آپریل 2019
آخرین مهلت تقاضا

آپریل 2019

Green Cities for Eco-efficiency (ECO)