عدالت کیفری

عمومی

شرح برنامه

انتظار می رود زمینه عدالت کیفری در دهه آینده همچنان رشد یابد. تحصیلات عالی در همه سه جزء اصلی سیستم عدالت کیفری، به کارگیری قانون، دادگاه ها و اصلاحات، به طور فزاینده ای مهم است. آموزش پیشرفته نیز در زمینه مدیریت امنیت خصوصی مهم است.

تصمیمات گرفته شده توسط مأموران اجرای قانون، افسران پرونده، مشاوران تصحیح و دیگران در این زمینه ممکن است پیامدهای زندگی یا مرگ داشته باشند؛ این مهم است که این تصمیم گیران آموزش ببینند، حرفه ای آماده شوند.

ضرورت موفقیت در زمینه عدالت کیفری مهارتهای ارتباطی عالی و درک رفتار و انگیزه انسان است. مدرک کارشناسی حداقل آماده سازی برای برخی از موقعیت ها در زمینه عدالت کیفری است؛ یک مدرک لیسانس برای کار با ادارات فدرال، خدمات محاکمه و دادگاه و بعضی از حوزه های مدیریت امنیت لازم است.

برنامه عدالت کیفری در دانشکده DuPage دانش آموزان را به دنبال یک مدرک لیسانس در عدالت کیفری و اجرای قانون با یک بنیاد دوره دو ساله به سمت این برنامه فراهم می کند. مدرک کارشناسی ارشد در دوره های ارتباطی، علوم اجتماعی و رفتاری، علوم انسانی و سایر حوزه ها با دوره های انتخابی عدالت کیفری ترکیب شده است.

هزینه تحصیل و تحصیل: 4800 دلار کتاب و لوازم: 1412 دلار در اتاق دانشگاه

آخرین به روز رسانی مارس 2020

درباره این دانشگاه

Since its inception in 1967, College of DuPage has matured into something very special. It's a community college with far-reaching impact. We're firmly rooted in the community that provides our mandat ... اطلاعات بیشتر

Since its inception in 1967, College of DuPage has matured into something very special. It's a community college with far-reaching impact. We're firmly rooted in the community that provides our mandate, yet committed to reflecting the needs and demands of an ever-changing world. اطلاعات محدود