Keystone logo

29 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی غذاهای بین المللی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • غذاهای بین المللی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (29)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی غذاهای بین المللی

برنامه‌ها و دوره‌هایی که بر غذاهای بین‌المللی تأکید دارند، بر طعم‌ها و غذاهایی که به‌طور سنتی توسط مردم کشورهای مختلف و پیشینه‌های قومی تهیه می‌شوند، تمرکز دارند. همانطور که مشتریان رستوران ها و مشتریان پذیرایی طعم های غذایی پیچیده ای را ایجاد می کنند، تقاضا برای این غذاهای بین المللی منحصر به فرد روزانه افزایش می یابد.