Read the Official Description

هدف از این دوره ارائه دیدگاه تطبیقی ​​برخی از جنبه های فرآیندهای سیاسی آرژانتین، شیلی و برزیل و ونزوئلا از سال 1950 تا کنون است. این دوره تحول تاریخی را با تجزیه و تحلیل پدیده ها بر اساس رویکردهای نظری متمایز از علوم سیاسی ترکیب می کند. این ها نظریه مدرنیزاسیون، نوآوری، رویکرد شکاف و تئوری عمل جمعی هستند.

این برنامه در حدود سه ماژول اصلی سازماندهی شده است:

  • a) آمدن آمریكای لاتین با دموكراسی
  • ب) ظهور اشکال جدید بی ثباتی سیاسی متفاوت از کودتای سنتی و در مواردی مانند آرژانتین به پدیده فروپاشی اقتصادی مرتبط است.
  • ج) احیای پوپولیسم جدید با تظاهرات پارادایمی مانند هوگو چاوز.

سه روابط متقابل با دموکراسی، بی ثباتی و پوپولیسم.

معلم: پروفسور Eugenio Kvaternik (دانشگاه السالوادور، Université Catholique de Louvain، دانشگاه جان هاپکینز).

Program taught in:
Spanish (Argentina)

See 8 more programs offered by Pontificia Universidad Católica Argentina »

Last updated June 14, 2018
این دوره Campus based
Start Date
فوریه 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
فوریه 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019
Application deadline