توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ناو هواپیما هواپیما دارای مجوز صدور گواهینامه توسط اداره هواپیمایی شهری است. او مسئولیت مشترک با کاپیتان برای کنترل ایمنی و عملیات پرواز تحت هدایت او دارد. برای رسیدن به بهترین شیوه های اقتصادی، خدمات مسافرتی و کنترل عملیاتی، ناوگان پرواز تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات هواشناسی برای تعیین خطرات بالقوه برای ایمنی پرواز و انتخاب مسیر مطلوب و اقتصادی پرواز، محاسبه مقدار سوخت مورد نیاز برای اتمام امن پرواز با توجه به نوع هواپیما، فاصله پرواز، تعمیر و نگهداری، محدودیت ها، شرایط آب و هوایی و حداقل نیازهای سوخت مورد نیاز مقررات حمل و نقل هوایی.

قبل از اینکه ناو هواپیمابر برنامه های پرواز را با اطلاعات برآورد شده مانند حداکثر مقررات فرود و فرود فرود، گزارشات آب و هوا، شرایط زمین، NOTAMS تهیه کند، پرواز های زمان واقعی را ارزیابی می کند و بازخورد را به کاپیتان هر بروزرسانی مربوط به آب و هوا می دهد و در نهایت توصیه می کند جایگزینی برنامه پرواز، از جمله تغییر دوره، سطح پرواز و در صورت لزوم فرود فرود در جهت امنیت و اقتصاد است.

برای تکمیل این الزامات، ما یک دوره 2 ماهه عملیات عملیاتی که به دوره خلبان ارتباط دارد، طراحی کرده ایم.

این دوره دانش آموزان را با درک عمیق از وظایف یک ناو هواپیما فراهم می کند. ناوگان پرواز، جریان ترافیک، هواشناسی، وزن و تعادل، سوخت، مقصد متناوب و ارتباطات را مطالعه می کنند. مطالعه موردی سناریوی عملیاتی مهارت ها را افزایش می دهد.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 1 برنامه دیگر ارائه شده توسط Andorra Aviation Academy »

آخرین به روز رسانی August 6, 2018
این دوره Campus based
Start Date
آپریل 2019
سپتامبر 2019
Duration
Price
6,900 EUR
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
آپریل 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا

آپریل 2019

سپتامبر 2019

ژانویه 2020