Keystone logo

7 دوره آکادمیک برنامه ها که در علوم طبیعی فیزیک فیزیک نظری 2024

فیلترها

فیلترها

  • علوم طبیعی
  • فیزیک
  • فیزیک نظری
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (7)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در علوم طبیعی فیزیک فیزیک نظری

دانشجوی فیزیک نظری ممکن است این رشته را از طریق کار کلاسی، آزمایشگاه، سخنرانی و تحقیق کشف کند. مهارت هایی که آنها به دست می آورند می تواند آنها را برای مشاغل در بسیاری از صنایع آماده کند. فیزیکدانان ممکن است با مهندسان کار کنند، معلم شوند یا در مورد روباتیک تحقیق کنند. این و سایر امکانات برای دانشجوی فیزیک نظری باز است.