این دوره به دانشجویان / فارغ التحصیلان / هرکسی کمک می کند که با رایانه کار کنند. این شما را با پردازش اطلاعات و مهارت های اتوماسیون اداری، باید در دنیای کامپیوتری امروز، تجهیز می کند.
برنامه آموزش در:
  • انگلیسی

مشاهده 5 برنامه دیگر ارائه شده توسط EDULINK INTERNATIONAL COLLEGE NAIROBI »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
ژانویه 2020
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا

ژانویه 2020