توضیحات رسمی را مطالعه کنید

این دوره دانش آموزان را با مقدمه ای جامع فراهم می کند:

  • پیاده سازی ایده های محصول از طریق ابزار تولید دیجیتال؛
  • مدیریت و توسعه پروژه؛
  • طراحی و ساخت ماشین آلات تراش CNC.

دانش آموزان دانش نظری و تجربیات عملی را کسب خواهند کرد:

  • با استفاده از سیستم های CAD مدرن (Autodesk Fusion 360، Solidworks، Eagle، Altium)؛
  • طراحی الکترونیک؛
  • برنامه نويسي؛
  • طراحی پروژه؛
  • توسعه پروژه؛
  • ساخت دیجیتال؛
  • نمونه سازی سریع.
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 9 برنامه دیگر ارائه شده توسط Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University »

آخرین به روز رسانی November 11, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019